Zprávy


26. února 2008

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Věc názoru

aneb malé zamyšlení

Stalo se již zvykem jistého životního stylu mít vlastní názor na věci okolo nás, nazírat svět a vidět život z vlastního pohledu, z vlastního zorného úhlu. Dokonce věc názoru a nezávislost jeho stanoviska, právo na to mít vlastní názor se stalo synonymem svobody a demokratického smýšlení moderní společnosti. Kde končí společné vědění, nastupuje subjektivní názor. Kde končí kultura, začíná odcizení a svévole. Kde začíná svévole ničím neurčeného lidského jednání, tam končí svoboda být někým a z člověka se stává bezejmenné nic.

Názor evropského člověka je odvozen z nazírání a souvisí s jeho zrakovým smyslem, se schopností vidět. Jsme potomci divokých kmenů prohánějících se v lůně mnohotvárné a mnohozračné přírody. Pocházíme z národů, které osídlily bujné hvozdy středního zeměpisného pásma a jako takové byly nadány obrazností, jejich představy o světě se utvářely ve vidinách a viditelných symbolech, jejich řeč hledala spojující významy v posvátných místech, stromech, v letu ptáků, v srdnosti šelem či v moci nedostižných dravců.

Věc názoru je spojena s místem a postavením, z jakého nazíráme svět kolem nás. Zorný úhel je tím subjektivním klamem, jímž vnímáme svět tak, jak se nám jeví odrazem v našem oku. Nazírat věci je něco jiného, než tyto věci myslet. Je zajímavé, že všechny pojmy jazyka, kterými my Evropané označujeme vlastní uchopení či ztrátu reálné skutečnosti, nějak souvisejí se zrakovými vjemy či neskutečnými vizemi: Názor, nahlédnutí, nadhled, přehled, vhled, vid, zřetel, nazření, prozření, jasnozřivost, prozíravost, prozřetelnost, zázrak, přízrak, vidění, vidina, zdání.

K tomu, aby lidé byly schopni zahlédnout pravdu, a pravda byla vždy spojována s nazřením objektivní reality, jež dávalo každému společenství naději na společný názor a vidění společné cesty, nuže k tomu, aby člověk nebyl obětí klamu vlastního názoru, bylo nutné dát lidem světlo, mnoho světla, záři božské jasnozřivosti, aby prohlédli v jednotě společného názoru, aby uvěřili moudré řeči zkušených starců, jejichž nazírání nebloudí v temnotách žádosti a sebestřednosti.

A hle, právě nedostatek světla, temnota plná falešných zjevení, plná mihotavých přízraků, byla příčinou zmatení názorů, pouze člověk bez jasného nadhledu žil v pocitu, že jeho vlastní názor je tím podstatným zřetelem pro jeho kroky životem. Pouze člověk ve stínu vlastní nevědomosti a slepoty mohl věřit tomu, že hodnotou jeho osobnosti je svérázné subjektivní vidění, že jeho převahou je originalita vlastního názoru. Takový člověk byl vždy v minulosti považován za blázna.

Poněkud jiný způsob vnímání světa přísluší národům, jejichž životní prostředí nebylo obdařeno tolika rozmanitými věcmi k vidění. V pouštích orientu nebylo co nazírat a duchovní vyvolení nehledali v pustině nahlédnutí podstaty světa, nýbrž hledali osamělé místo, kde utichají lidské hlasy, kde nejsou slyšet hašteřivá a zmatená slova nevědomých sluhů lidského mínění, kde ztrácejí všechny viditelné věci na významu a je slyšet nebeskou hudbu vesmírné harmonie, kde proud kosmické energie je cítit zápalem nekonečného smíření.

Východní duchovnost nenazírá, nýbrž naslouchá, cítí a hledá cestu dovnitř, do imanentních tišin lidského srdce, nikoliv ven do rozlehlých končin viditelného světa. Názor člověka je pro buddhistického mistra bezcennou záležitostí. Důležitá je mysl a vědění, svět může být uchopen ve své pralátce a nejniternější podstatě pouze duchovní kontemplací, nikoliv viděn nebo nazírán z místa lidského postavení ve světské realitě.

Dvě zemská pokolení lidí dospívají ke společnému chápání světa v jeho vyšším smyslu, jedno cestou světla a prozíravého vhledu za horizont subjektivního názoru, druhé nasloucháním nejniternějším ozvukům vesmírné jednoty oproštěné od rušivého křiku prostoduchých řečníků a světské marnivosti.

Tak co, milí čtenáři, ještě je vám milé naslouchat rozmanitým názorům a nechat se inspirovat nepřehlednými houštinami lidského mínění? Ještě se pyšníte svým názorem, který je tak odlišný od názoru druhých, a jímž uzrála vaše jedinečnost? Potom vzpomeňte, že se navracíte do prehistorických dob civilizace a kultury prostého chaosu, z něhož člověk před tisíci lety povstal cestou duchovního sjednocení na principech dobra a společného směřování. Dobro mělo transcendentální nebo imanentní založení, společné směřování potom původ v lásce a vzájemné jednotě názoru, jinými slovy v kultuře a v osvojených tradicích smysluplného společenství. Je na čase tyto tradice obnovit. Je na čase chopit se neměnné podstaty lidství a najít pravý smysl života ve vzájemnosti, v tradiční rodině, v moudrosti našich předků, v pochopení naší moderní krátkozrakosti, v citlivém návratu k přírodě.


Zdroj: Rovnopravnost.cz

Přečtení článku: 49316x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 3

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

10.07.2014, 11:26   Alan (36): Rozvodem jsem přišel o syna, chci ho vídat častěji
04.06.2013, 12:11   Otcovská dovolená - natož povinná - je pitomost
22.05.2013, 20:11   ČSSD žene otce na rodičovskou
08.08.2012, 21:31   Leninské aspirace Evropského parlamentu
18.07.2012, 00:34   Role muže a ženy v rodině


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Jinými slovy

Autor: Alizon Žena

Založeno: 26.02.2008, 12:12

Odpovědí: 3

chvála stádnosti. Myslím, že poznávám Janův rukopis :o(((

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jinými slovy

Autor: Jan Muž

Založeno: 26.02.2008, 12:39

Pravý opak je pravdou: ve stádě si každá kráva bučí po svém, ale všechny se ženou za stejnou pastvou podle toho, jak štěkají psi okolo nich. Myslíte špatně. :o(((

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jinými slovy

Autor: lubob Muž

Založeno: 26.02.2008, 12:41

nic k veci? jen pokus o plivnuti?

Odpovědět na příspěvek

 

!!!

Autor: alane Muž

Založeno: 26.02.2008, 13:49

Taky moc nechápu, o čem ten článek je. Možnost vlastního názoru je to jediné, co nám zbývá ze svobody. Nehledě na dobu. Osobně za ni hodlám vždycky bojovat. V tomto například velmi obdivuju Klause (i když jinak je mi ukradený).

Odpovědět na příspěvek

 

článek

Autor: Katka Žena

Založeno: 26.02.2008, 13:03

Odpovědí: 0

To je tedy blábol, jakému rovno není.

Odpovědět na příspěvek

 

Kvalita...

Autor: mant Muž

Založeno: 26.02.2008, 13:35

Odpovědí: 12

Možná je za tím něco víc, ale já jsem se při čtení článku docela pobavil.

Autor zjevně není příliš obeznámen s evropskými jazyky, i když výběr slov, která v češtině obrazně přejímají slovní základy spojené se zrakem, se mu celkem povedl. Doporučuji projít si i jiné jazyky, a začít třeba od latiny. Ostatně i ta čeština zná a používá dojem, pochopení, pojetí, poznání, přesvědčení, uchopení, vědomost, postoj, přístup, stanovisko... takže autorův příměr je manipulativní, byť na první pohled elegantní. Analogie mezi použitím zraku k poznání hmotného světa a použitím mysli k poznání čehokoli dál je prostě příliš pěkná, než aby ji jazyk ponechal stranou.

Dále je zajímavá autorova představa Orientu jako pouště od horizontu k horizontu a od Libanonu po Fudži, kde není vcelku k vidění ani ten velbloud. Čína nebo Indie jako oblast neobdařená tolika rozmanitými věcmi jako Evropa...to zavání surrealismem a je asi tak dobré jako Čechy na břehu moře. A tak tam uprostřed té pouště sedí myslitel, slunce mu peče na kokos a on, nemaje na co pohlédnout, ze samé nouze podléhá zápalu nikoli mozkových blan, ale nekonečného smíření...

Ale dobrá, autor na obdivuhodné (a bytostně nesprávné) spekulaci postavil (stejně nesprávnou) teorii o vzniku dvou vzájemně odlišných filosofií, přičemž si tuto odlišnost taky vymyslel. Fajn. Je taky dobře vědět, že autor tuší, co znamená transcedentno a co je imanentní; trochu mi to připomělo přednášky profesora Čermáka blahé paměti před patnácti lety.

A najednou prsk - a mluvíme o něčem úplně jiném, a obsáhlý článek poslouží pouze jako úvod ke stručné tezi. Je špatně mít vlastní názor, protože není ani transcedentní (kde na tom autor byl?), ani nevychází z imanentního dobra (a proč si tím je autor jist?), naši předci všechno věděli líp (a to prosím transcedentně nebo imanentně? A jak mohli něco vědět správně, pokud jejich osobní názor musel být nutně špatný? Nebo to dřív neplatilo a platí až teď? A odkdy, od Zlaté buly sicilské nebo od vynálezu vepřové jitrnice?) a dobro má původ v tradicích, které zjevně byly tradicemi vždycky, takže taky nikdy nemohly vzniknout... Podstata lidství je neměnná a je třeba se vrátit k přírodě; kéž by tím autor byl začal, prchnutím od internetu do jeskyně nebo úmrtím na mor...

Jsem sám, komu tento článek připadá jako účelový blábol?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kvalita...

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 26.02.2008, 13:59

Skvělý rozbor. A navíc i vtipný. Děkuji.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kvalita...

Autor: Tery Žena

Založeno: 26.02.2008, 14:00

A mant bude panem Janem obviněn, že je žena, za deset...devět...osm...sed
m...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kvalita...

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 26.02.2008, 14:04

... nebo ovce v mečícím stádu...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kvalita...

Autor: lubob Muž

Založeno: 26.02.2008, 14:17

tery, to uz zacina hranicit s obsedantni psychozou.
vy prece nevite, jestli ma clanek neco spolecnsho s janem (ja bych rekl, ze ne, ale tak ci onak jsou to oboji dohady) & ani nemuzete vedet, jak bude jan reagovat na reakci na clanek.

proc to delate?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Kvalita...

Autor: Tery Žena

Založeno: 26.02.2008, 15:49

Protože pan Jan tak reaguje na každého s modrým kroužkem, kdo s ním nesouhlasí :-) kocouřice by mohla podat zasvěcený komentář

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Kvalita...

Autor: lubob Muž

Založeno: 26.02.2008, 15:57

budiz, ale kde tady mate ten nesouhlas s janem, ktery podle vas mant (s modrym krouzkem) vyjadril? hm?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Kvalita...

Autor: kocour Muž

Založeno: 26.02.2008, 17:10

To za to snad ani nestojí :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kvalita...

Autor: mašinka Žena

Založeno: 26.02.2008, 14:14

Blábol určitě, účel netuším:-)
Zrovna jsem začínala přemýšlet, co všechno je míněno pod "nenazírající východní duchovností", když padlo "buddhismus" - ten samozřejmě není nenázorný, vzpomeňme na ty pěkně omalované, pozlacené sochy Buddhů uprostřed výpravně vyzdobených komplexů. Nenazírající kultury jsou jiné a ne zvlášť meditativní.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kvalita...

Autor: lubob Muž

Založeno: 26.02.2008, 14:18

jste dobry, mante. ja jsem nerozkodoval ani ten ucel :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kvalita...

Autor: Jan Muž

Založeno: 26.02.2008, 22:22

Zdá se, že autor strefil do černého, alespoň podle zaujatých reakcí soudě. Mě osobně to zase jako blábol nepřijde, i když to uplatnění češtiny na ovropské myšlení taky neumím posoudit. Osobně znám ovšem třeba knížku Zdeňka Neubauera "O počátku, cestě a znamení časů". Jde o uznávaného biologa a filosofa a v knize lze najít text s názvem "Poušť a les". K němu se píše:

Zdeněk Neubauer a Stanislav Komárek přišli kdysi na hezký a inspirativní nápad odlišit od sebe dvě kultury (biotopy, ekologie): kulturu eremiální(„pouštní“) a hyletickou („lesní“), poušť a les – dvojí pramen metafyziky (Z. Neubauer, Kritický sborník, 1999). Eremiální, mající původ v národech pouštních, židovském a arabských, je kultura sluchová (a textová, abychom se nepřeslechli) a její ontologie je ontologií kamení, kalkulů (calculus je oblázek). Hyletická kultura, řecká a původně evropská, je kultura vizuální, morfologická.

Pro nezasvěcené doporučuji Neubauera k přečtení, aby se tak k sobě netulili, pokud se cítí tak vzácně jednotní ve svém dotčení - texty jsou k nahlédnutí při katedře filosofie a dějin přírodních věd.

Pro místním smíšky mám špatnou zprávu: Jsou typickým příkladem onoho slepého názoru i dojmu o vlastní jedinečnosti a důležitosti, který autor pranýřuje. Mám obavu, že to, o co v článku jde, je to poslední, co by si chtěli připustit.

Na druhou stranu musím říct, že v tomto případě nejspíš autor umístil svůj text na úplně špatný web.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kvalita...

Autor: Jan Muž

Založeno: 26.02.2008, 22:35

Ještě odkaz:

Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.
Adresa pracoviště: Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Viničná 7, CZ-128 44 Praha 2
www.natur.cuni.cz
Kon
zultační hodiny: pátek 13.30 - 14.00

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kvalita...

Autor: mašinka Žena

Založeno: 27.02.2008, 08:27

Totéž na: http://www.scienceworld.c
z/sw.nsf/mytologie/9CC431
AA2C75F9CDC1256E9700489FB
3?OpenDocument&cast=1


Jinak se tyto věci probírají na fildě v seminářích prvního semestru. S upozorněním, že dualistické, triadické apod. koncepty jsou velmi lákavé, protože umožňují takové dialektické rozvíjení tématu. Ale opatrně s nimi, aby nám nepřepraly realitu.

Odpovědět na příspěvek

 

bla bla

Autor: Maaart Muž

Založeno: 04.03.2008, 11:45

Odpovědí: 2

Ten článek je blábol. Přesně to, co před 2500 lety shrnul Cicero do dvou krátkých vět, se tady rozpatlává do nekonečna, naprosto nudným a pokud možno co nejabstraktnějším způsobem. Obávám se, že autor je relativně mladý a je hrdým absolventem nějaké současné humanitní vysoké školy, tam se takoví lidé vyrábí a jsou na svoji proměnu ještě hrdí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: bla bla

Autor: Jan Muž

Založeno: 05.03.2008, 10:07

Autorovi je, pokud se nemýlím, už přes padesát, a vzděláním je matematik...:-) Mimochodem Cicera si asi s někým pletete, protože ten je tak o půl tisíciletí mladší. Inu, je to jen věc názoru...:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: bla bla

Autor: Maaart Muž

Založeno: 10.03.2008, 17:45

máte pravdu, uznávám, že jsem ujel. Mozek mi zatemnily emoce. Omlouvám se.

Od té doby, kdy mi profesorka na škole dávala 4- z písemek z biologie, protože byly sice bez chyb, ale dle jejího vyjádření, cituji : "máte to sice správně, ale je tam málo cizích slov", jsem alergický na hovorovou intelektuálštinu.

Nicm
éně, stále tvrdím, že jde o rozbředlý blábol, který bych dokázal vyjádřit třemi jasnými větami, bez jakýchkoliv cizích slov.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.