Zprávy


24. března 2010

Politika

Redaktor: VaS

Aktualita

Rovnost žen a mužů: EP vyzývá k boji proti násilí a zajištění práva na otcovskou dovolenou

Ve své výroční zprávě o rovnosti žen a mužů v EU za rok 2009 dnes poslanci EP vyzvali k důslednějšímu boji proti násilí na ženách, zavedení otcovské dovolené v celé EU a k revizi právních předpisů, jež mají zaručit rovné platové podmínky. Většina poslanců je pak přesvědčena, že ženy musejí mít kontrolu nad svými sexuálními a reprodukčními právy, a tudíž snadný přístup k antikoncepci a potratům.

Usnesení, které připravil belgický poslanec Marc Tarabella (S&D), dnes svým hlasem podpořilo 381 poslanců, 253 jich bylo proti a 31 se hlasování zdrželo.

Vymýcení násilí na ženách

Poslanci dnes Komisi vyzvali, aby zahájila práci na návrhu souhrnné směrnice o opatřeních pro prevenci a potírání všech forem násilí na ženách a dále aby stanovila evropský rok, jenž by byl této otázce zasvěcen. Jak přitom upozornili, fyzickému násilí v dospělosti čelí v EU přibližně jedna ze čtyř žen a více než 10 % se jich pak stává obětí sexuálního násilí.

V této souvislosti poslanci podporují také návrhy španělského předsednictví zřídit Evropské středisko pro sledování násilí páchaného na základě pohlaví a celoevropskou telefonní linku pomoci pro jeho oběti.

Právo na antikoncepci a potrat

Uznání "plné fyzické a sexuální autonomie žen" je základní podmínkou pro politiky boje proti násilí páchanému na ženách, uvádí se ve zprávě EP.

Ta dále zdůrazňuje, že ženy "musejí mít kontrolu nad svými sexuálními a reprodukčními právy, a to zejména prostřednictvím snadného přístupu k antikoncepci a umělému přerušení těhotenství" (toto ustanovení bylo přijato s poměrem hlasů 361:237:40). Konzultace týkající se potratu pak podle EP musejí být bezplatné. Většina poslanců tak podpořila opatření a kroky, jež povedou k lepšímu přístupu žen ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.

Boj proti obchodování s lidmi

Poslanci se znepokojením konstatovali, že pouze 16 členských států EU dosud ratifikovalo Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi. Ta je přitom podle nich "nejsilnějším evropským právním nástrojem" na boj proti této "moderní formě otroctví". Poslanci tedy "naléhavě žádají" členské státy, které tak dosud neučinily (tj. Českou republiku, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Itálii, Litvu, Maďarsko, Nizozemsko, Finsko a Švédsko), aby tuto úmluvu bezodkladně ratifikovaly.

Zavedení nároku na otcovskou dovolenou

Poslanci poukazují na skutečnost, že na úrovni Evropské unie sice existuje směrnice upravující mateřskou dovolenou a také dovolenou rodičovskou, žádný právní předpis však dosud nebyl vypracován o dovolené otcovské. Evropskou komisi dnes tedy vyzvali, aby "podpořila každé opatření směřující k zavedení otcovské dovolené na celoevropské úrovni." Ta totiž musí být "propojená" s mateřskou dovolenou, aby bylo možno lépe chránit ženy na trhu práce.

V souvislosti s rámcovou dohodou sociálních partnerů o rodičovské dovolené z července 2009 jsou pak poslanci zklamáni, že se nezabývá otázkou placené dovolené, která by podle nich měla rozhodující dopad na dosažení rovnosti mezi ženami a muži.

Rovné platové podmínky

Poslanci EP dále také litují, že Komise dosud nepředložila legislativní návrh na přezkum stávajících právních předpisů týkajících se uplatňování zásady rovnocenného odměňování mužů a žen, jak požadovali již v roce 2008. Dnes tedy na Komisi apelovali, aby to co nejdříve napravila. Kromě toho v této souvislosti požadují, aby 22. únor byl vyhlášen „Mezinárodním dnem rovnosti mezd.“

Zastoupení žen a mužů na řídících pozicích

EP žádá členské státy, aby podporovaly "vyváženější zastoupení" žen a mužů na "odpovědných pracovních pozicích" v podnicích a ve správních a politických orgánech. V této souvislosti Parlament pochválil rozhodnutí norské vlády zvýšit počet žen ve správních radách soukromých společností a veřejných podniků tak, aby představovaly nejméně 40 % členů.

Při této příležitosti poslanci poukázali také na složení současné Evropské komise a vyzvali členské státy, aby při příštích jmenováních navrhly dva kandidáty (ženu a muže), a usnadnily tak jmenování "reprezentativnější" Komise.

Ženy migrantky

Ženy patřící k menšinám (a zejména romské ženy) jsou pravidelně různými způsoby diskriminovány, upozorňují poslanci. Příslušné vnitrostátní orgány pro prosazování rovnosti by se tedy podle nich měly zabývat jevy vícenásobné nebo kombinované diskriminace a zavést "integrované přístupy", jež by umožnily tyto případy lépe řešit.

Poslanci pak také požadují, aby členské státy zajistily sociální zabezpečení pracovnicím v domácnostech a v jiných odvětvích, kde toto zabezpečení není zajištěno, a umožnily jim tak začlenit se společnosti hostitelské země.


Zdroj: Evropský parlament Práva žen/Rovné příležitosti - 10-02-2010

Přečtení článku: 87452x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

07.04.2014, 15:51   Za pobodání manžela podmínka - před 11-ti lety, jako dnes
26.03.2014, 20:44   V tuzemských bankách pracuje mnohem víc žen než mužů
28.03.2013, 11:28   95 % dětí matkám, 5 % otcům
29.03.2010, 22:58   Diskriminace žen při testech léků
09.11.2009, 08:37   Ženy dobývají další sportovní mužské bašty


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

:)

Autor: Filip Muž

Založeno: 24.03.2010, 11:49

Odpovědí: 0

Většina z těchto problémů se týká stejnou měrou i mužů.

Btw, víte kolik mužů je během života vystaveno fyzickému násilí?
a) 25%
b) 50%
c) 75%
d) 100%

odpověď: e) Nikoho to nezajímá.

Odpovědět na příspěvek

 

feminacismus v EU

Autor: zaz Muž

Založeno: 24.03.2010, 14:38

Odpovědí: 10

EP jen potvrdil, že se zcela podřídil feminacistickým idejím:
- zarputile mele nesmysly o násilí na ženách a vůbec ho nezajímá násilí na dětech páchané především ženami (o násilí na mužích ani nemluvě)
- samozřejmě žena nemůže mít v žádném případě právo na potrat, protože to je pouze v jejím sobeckém zájmu (u feminacismu klíčové hledisko) a zcela proti zájmům dotyčného dítěte, rodiny. Samozřejmě je ignorováno stanovisko druhého rodiče - otce a je zamlčována skutečnost, že jde o vraždu. Je charakteristické pro feminacistky, když mateřství pranýřují jako překážku osvobození žen a zároveň ho zneužívají při každé příležitosti k získávání neopodstatněných výhod pro ženy
- otcovská dovolená je koncipována nikoli v zájmu dítěte ale v zájmu žen (vystrnadit otce z lukrativních pozic a nahradit je tam, i když na dané pozice většinou nemají předpoklady, znalosti a často ani zájem z důvodu vysoké odpovědnosti).
- nevím proč by měla být parita prosazována jen u řídících pozic a ne též u horníků, metařů, hasičů,....
Samozřejmě ani slovo o řešení hlavní příčiny tj. diskriminace otců v rodině. Feminacistky chtějí větší podíl otců na péči o děti, ale urputně brání střídavé péči ze zákona (přeloženo: snaží se přenést více práce na muže a bezpracně se stále přiživovat např.formou alimentů)
- nižší platy u žen je neustále opakovaná nehorázná lež, samozžejmě měřeno výsledky (nikoli odseděnými hodinami v práci)
- diskriminace migrantek či romských žen je totální pitomost, proto se ani neobtěžují uvést, v čem že jsou vlastně diskriminovány, pochopitelně o migrantech či romech ani zmínka - ti z feminacilogiky diskriminováni být nemohou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: feminacismus v EU

Autor: Tery Žena

Založeno: 24.03.2010, 16:18

Vy jste proti rodičovské dovolené u mužů? Proč?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: feminacismus v EU

Autor: zaz Muž

Založeno: 24.03.2010, 22:21

Jsem zásadně pro jednotnou rodičovskou dovolenou, která bude čerpána nediskriminačně jedním z rodičů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: feminacismus v EU

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.03.2010, 13:03

přesněji: bude čerpána oběma rodiči střídavě, samozřejmě pokud bude zavedena střídavá výchova ze zákona.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: feminacismus v EU

Autor: PB Muž

Založeno: 25.03.2010, 14:44

Příspěvek ke střídavé péči pro zaze:
http://www.novinky
.cz/krimi/195822-muz-z-na
chodska-ubil-sve-2-5mesic
ni-dite-kvuli-placi.html

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: feminacismus v EU

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.03.2010, 19:51

Dáte sem v rámci rovnosti i odkaz na tu paní co máchla syna v horké vodě ? Nebo na to mrtvé novorozeně u kontejnerů ?

A víte co ? Když už ty ženský tak zvrhlý že jedna z komrdesáti novorozeně zabije a zahodí, pojďte jim porody na svobodě úplně zakázat. Pozitivní těhotenský test a šup s něma do internace. Mříže, kamery , psychofarmaka.

Znáte Nohavicu , tři sudičky ?


PS: pro blboje pitomoje a Tery podotýkám že tímto dovedením AD ABSURDUM chci naznačit že tak jako občas nějaký muž zbije dítě to naprosto NEMA relevanci k nějaké střídavé výchově.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: feminacismus v EU

Autor: Katka Žena

Založeno: 25.03.2010, 21:37

To je zajímavé, co říkáte. Nedávno jsem se ptala, proč tenhle server publikuje zprávy jako "Liza Minnelli nutila svého řidiče k sexu". Povídal jste, že kvůli osvětě.

Něco se změnilo? Osvěta o reálných případech už není potřeba?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: feminacismus v EU

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.03.2010, 22:03

Ano osvěta je potřeba, protože matky vraždí své dětí 3x častěji než otcové (nikoli naopak jak se mylně veřejnost domnívá).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: feminacismus v EU

Autor: Katka Žena

Založeno: 26.03.2010, 00:16

Tak v čem je problém s
http://www.novinky.cz/k
rimi/195822-muz-z-nachods
ka-ubil-sve-2-5mesicni-di
te-kvuli-placi.html ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: feminacismus v EU

Autor: Tery Žena

Založeno: 25.03.2010, 16:32

A musí se rodiče rozvést hned po dokončení rodičovské, nebo mohou počkat, až začne dítě chodit do školky?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: feminacismus v EU

Autor: zaz Muž

Založeno: 25.03.2010, 22:01

Logika vám nic neříká, že? Osvětlete ženský "myšlenkový" pochod: Proč by se měli rozvádět, když nechtějí?

Odpovědět na příspěvek

 

Mně

Autor: alane Muž

Založeno: 24.03.2010, 17:35

Odpovědí: 0

se líbí, že o otcovské dovolené se uvažuje jenom proto, "aby bylo možné chránit ženy na trhu práce". I přesto se divím, že to EU, kde mají "Výbor pro ženu a rovnost pohlaví" (sic - což kopíruje většina členských zemí), napadlo.

Odpovědět na příspěvek

 

Mezinárodní den rovnosti mezd

Autor: alane Muž

Založeno: 24.03.2010, 17:37

Odpovědí: 0

Ha ha, to budou dostávat všichni ve všech profesích stejně? (I europoslanci.)

Odpovědět na příspěvek

 

Reprod práva

Autor: NTPT Muž

Založeno: 25.03.2010, 19:26

Odpovědí: 0

Kdy bude mít muž STEJNY přístup ke SVYM reprodukčním právům ?

Odpovědět na příspěvek

 

A stejně je to krása...

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 29.03.2010, 17:58

Odpovědí: 0

..."boj proti násilí...". Jak to ti bojovníci a bojovnice budou praktikovat? Myslím ten boj. Bude to boj s či beze zbraní? Pokud bez, pak budou trénovat hmaty a chvaty? Pokud se zbraněmi, pak chladnými či palnými?

Není mi ještě 60 v Rusku jsem také nebyl, ale dosud jsem si myslel že násilí je děj. Jak se bojuje s dějem..., jako když se bude dít někde násilí, tak se tam objeví ti bojovníci/-ice a s tím dějem se poperou, resp. budou bojovat?

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.