Volný čas


31. prosince 2005

Citáty

Redaktor: ker

Citáty slavných

"Dáma je žena, jejíž pouhá přítomnost působí, že se muži chovají jako gentlemani." M. Ebner-Eschenbach

"Žena udělá, co chce muž, požaduje-li muž, co si ona přeje." L. Taylor

"Ženě stačí poznat dobře jednoho muže, aby pochopila všechny; muž může znát všechny ženy, a přesto nepochopí jednu jedinou." H. Rowland

"Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže." G. B. Shaw

"Když se muž bojí ženy, nebojí se žena ničeho na světě." Giovanni Battista Basile-Conte

"Ženy - chtějí nejméně všechno a nejpozději hned " G. B. Shaw

"Do žen a do melounu se nevidí." italské přísloví

"Žena je geniální jedině v přetvářce." Honoré de Balzac

"Žena má vždy vypadat jako dívka, vystupovat jako dáma, myslit jako muž a dřít jako kůň." C. Simonová

"Ženy bez mužů vadnou, muži bez žen hloupnou." A. P. Čechov

"Doměnka ženy bývá jistější než nejsitota muže." R. Kipling

"Žena ti ochotně vyhoví ve všem, po čem prahne." Diofanes

"Žena neví nic jiného, než co chce.

Diskuse ke článku (5)

Pokračování článku


Strana: 1


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.