Seznam témat   Založit nové téma   Sbalit příspěvky

 

 

Přesně tak

Autor: Mp Muž

Založeno: 15.01.2017, 10:45

Odpovědí: 0

Článek: 71 % rodičovských vražd páchají matky a 60 % obětí jsou chlapci

" Stejně tak televizní pořady a filmy málokdy vyprávějí příběhy o násilnických matkách nebo vražedkyních, které zabíjejí své děti, takže u veřejnosti vzniká mylný dojem, že otcové jsou pro své děti daleko nebezpečnější než matky. Televizní pořady a filmy také mnohem častěji vykreslují jako oběti týrání dívky než chlapce."

Odpovědět na příspěvek


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.