Seznam témat   Založit nové téma   Sbalit příspěvky

 

 

Koho to překvapí?

Autor: Mp Muž

Založeno: 31.12.2016, 11:44

Odpovědí: 0

Článek: Mezi soudními nováčky je 24 žen a 9 mužů

Jak jinak ..

Odpovědět na příspěvek


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.